knihovna Sezimovo Ústí - logo

Knihovní řád

plné znění knihovního řádu: Knihovní řád


Knihovní řád je účinný od 20. 3. 2023

Knihovní řád Městské knihovny Sezimovo Ústí je dokument, který popisuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Tento text z Knihovního řádu vychází, ale nenahrazuje ho! Úplné změní najdete na webových stránkách knihovny, nebo přímo v knihovně.

Uživatelem knihovny je každý, kdo jakýmkoliv způsobem využívá jakékoliv služby knihovny a každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny. Chování v prostorách knihovny je dále upraveno Návštěvním řádem, který je k dispozici v knihovně.

Registrovaným uživatelem je osoba, která vstoupila do smluvního vztahu s Městskou knihovnou Sezimovo Ústí, a na základě přihlášky jí byl vystaven uživatelský průkaz. Kromě služeb určených všem uživatelům, má právo na další služby určené registrovaným uživatelům.

Registrací uživatel s knihovnou uzavírá smlouvu, přistupuje na podmínky stanovené knihovním řádem a uděluje knihovně souhlas nakládat s jeho osobními údaji. Není možné, aby za uživatele registraci (nebo přeregistraci) provedla jiná osoba. Registrační období trvá 365 dní.

Zákonný zástupce může dítěti povolit přístup i jinam než jen do oddělení pro dětské čtenáře.

Uživatelský průkaz slouží k prokázání uživatele, je nepřenosný a za jeho ztrátu odpovídá uživatel. Ten je povinen nahlásit jeho ztrátu co nejdříve knihovně.

Uživatelské konto je přístupné prostřednictvím online katalogu knihovny na webových stránkách knihovny. Při každé návštěvě uživatel obdrží tištěný výpis výpůjček. Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho uživatelské konto nebylo zneužito a nesmí komukoliv sdělit své přístupové údaje.

Obvyklá výpůjční lhůta je 30 dní a vztahuje se k jednotlivým výpůjčkám. U některých dokumentů (např. společenské hry a audio knihy) je lhůta 14 dní. Uživatel si může vypůjčit max. 30 dokumentů (z toho max. 1 hru, 1 audio knihu a 1 knihu z edice kouzelného čtení).

Výpůjční lhůtu lze prodloužit na maximální dobu výpůjčky 100 dní (u některých dokumentů max. 28 dní). Výpůjčky lze prodloužit prostřednictvím online katalogu, telefonicky, e-mailem, nebo při osobní návštěvě v knihovně. Pokud si knihu zarezervuje jiný uživatel, nebo pokud je kniha novinkou (kniha, která je ve fondu knihovny méně než 100 dní), prodloužení není možné.

Uživatel vrací dokumenty před uplynutím výpůjční lhůty, pokud lhůtu překročí, účtuje mu knihovna sankční poplatek (pokutu) podle platného ceníku. Do doby, než je dluh uhrazen, jsou mu zablokována uživatelská práva.

Knihovna poskytuje rezervační službu - rezervaci lze udělat pouze na knihu (a další dokumenty jako je audio kniha, hra apod.), která je vypůjčená. Jde ji provést osobně v knihovně, telefonicky, e-mailem nebo přes online katalog.

Objednávková služba slouží pro knihy (a další dokumenty), které jsou v knihovně k dispozici. Knihy lze objednat telefonicky, nebo e-mailem, poté je nutné si objednávku do 3 pracovních dnů vyzvednout.

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční službu – knihu, kterou nevlastní, vypůjčí pro svého uživatele v jiné knihovně.

Donášková služba slouží seniorům, handicapovaným a dlouhodobě nemocným občanům. Pro poskytování služby je potřeba být registrovaným uživatelem knihovny a vyplnit krátký dotazník, na jehož základě budou čtenáři vybírány knihy.