knihovna Sezimovo Ústí - logo

Historie

knihovna Městský úřad

 • První zmínka o knihovnictví v Sezimově Ústí se objevila roku 1933, kdy byl založen Čtenářsko-divadelní spolek jménem Pokrok. Orientován byl však především na divadelní činnost.
 • Samotná knihovna pak vznikla roku 1935 na faře. V záznamech se uvádí, že „Farní budova je neobsazena a je v ní umístěna veřejná obecní knihovna, zasedací síň obecní a ve dvou radních místnostech je zřízeno Švehlovo muzeum.“ Zájem o tuto knihovnu a celkově knihovnickou činnost byl minimální, spíš žádný.
 • O rok později, v roce 1936, z důvodu zřízení poštovního úřadu v obci (přímo v místnosti knihovny), byla veřejná obecní knihovna přemístěna do budovy školy.
 • O pár let později, v rozmezí 1939-1945 se uvádí, že knihovny byly v obou částech obce. Dokonce přibyla veřejná čítárna.
 • V Sezimově Ústí I byla knihovna v budově školy na Husově náměstí. Knihy zde byly uloženy ve skříňkách a čtenáři si vybírali podle předloženého seznamu. Knihy si bylo možné půjčit od listopadu do května. Většina návštěvníků pocházela ze staré části obce a každý měl legitimaci s pořadovým číslem. Za vypůjčenou knihu byl stanoven poplatek 1 Kčs. Počet knih v knihovně nám není znám.
 • Knihovnicí byla jmenována učitelka obecní školy Marie Sládková – Michalová.
 • Není znám rok, kdy byla knihovna přemístěna do budovy Městského úřadu.

knihovna Školní náměstí

 • Knihovna v Sezimově Ústí II byla při závodě tehdejší firmy Baťa ve Společenském domě. Jediná čítárna se nacházela právě tady.
 • Většina knih byla technicky zaměřená v českém, anglickém, německém, ruském i francouzském jazyce.
 • V 80. letech, kdy byla knihovna umístěna ve Společenském domě, byla knihovnicí paní Říhová, později Renata Kalenská.
 • V 90. letech se knihovna přestěhovala do „dřevěné školky“ – budovy, která je již zbourána a na jejím místě stojí dům s pečovatelskou službou.
 • Odtud už byly knihy v roce 2017 přestěhovány do nynější budovy na Školním náměstí.